top of page

Utylizacja odpadów gumowych

Pośredniczymy w gospodarowaniu odpadami kojarząc posiadaczy odpadów gumowych oraz podmioty zajmujące się ich  przetwarzaniem najczęściej w procesach mechanicznego rozdrabniania, odzysku energetycznego i termicznego przekształcania. Współpracujemy z największymi recyklerami w kraju.
 

  • zajmujemy się odbiorem gąsienic pokrytych gumą,

  • odbieramy odpady gumowe poprodukcyjne,

  • organizujemy odbiór opon rolniczych i ponadnormatywnych (pow. 120 cm wysokości),

  • a także zapewniamy unieszkodliwienie innych odpadów gumowych.

Odbiór oraz utylizacja odpadów gumowych w kodach: 070280, 070299, 160103, 191204 i wielu innych.

 

 

Zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań.

bottom of page