top of page

Odbiór i utylizacja opon samochodowych

Samochodowe ogumienie na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych lub długotrwałej eksploatacji prędzej czy później przestaje być zdatne do pracy. Zużyte opony ze względu na szereg zawartych w nich szkodliwych substancji stają się zaś zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Konieczna jest, wobec tego ich utylizacja lub recykling, co wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 ze zm.). Zakazuje wyrzucania opadów na nielegalnych wysypiskach, a także pozostawiania w takich miejscach, jak m.in. lasy.

Wobec tego, gdzie oddać stare opony? Powszechnym rozwiązaniem jest przekazanie zużytego ogumienia wulkanizatorowi. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma on obowiązku przyjęcia i dalszego przekazania do recyklingu. Za stworzenie systemu zbiórki zużytych opon od przedsiębiorców odpowiada w Polsce Centrum Utylizacji Opon. Z kolei za odbiór odpadów z gospodarstw domowych odpowiadają gminy, które organizują kilka razy w roku zbiórki wielkogabarytów, w tym zużytych opon, a ponadto są zobowiązane do powołania Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-ów, gdzie w określonych limitach każdy mieszkaniec może dostarczyć bezpłatnie stare opony. Pomocą służą również firmy pośredniczące w gospodarowaniu odpadami, takie jak Maxpol.

Odzysk odpadów – co z nich powstaje?

Wiedząc, gdzie oddać stare ogumienie, trzeba być też świadomym, że utylizacja zużytych opon aut ciężarowych i osobowych najczęściej odbywa się w oparciu o metody tzw. odzysku energetycznego i termicznego przekształcania. Jednakże zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami powinniśmy dążyć do procesu przetwarzania, czyli recyklingu. Dzięki niemu rozdrobnienie i kolejne procesy obróbki pozwolą na powrót elementów do gospodarki jako pełnowartościowych granulatów.

Stare zużyte opony przerabiane są również na szereg gumowych elementów i akcesoriów. Gdzie można je zastosować? Choćby w dowolnych pojazdach, wszak mowa o częściach izolacyjnych, wykładzinach czy wycieraczkach. Na opakowaniach powyższych produktów najczęściej znajdują się informacje, że pochodzą one z odpadów oddanych do recyklingu bądź utylizacji.

Jak działamy ze zużytymi elementami?

Aby powtórne wykorzystanie odpadów do wytworzenia nowego produktów było możliwe, oddawane stare ogumienie pochodzące z samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych musi być całe i spełniać łącznie poniższe kryteria. Recykling opon i utylizacja są możliwe w sytuacjach, gdzie:

  • pozostałości nie są zanieczyszczone innymi rodzajami odpadów,

  • nie posiadają wysokości większej niż 120 cm i szerokości większej niż 40 cm,

  • zużyte części toczą się; tym samym oddanie nie dotyczy przeciętych odpadów i po tzw. wystrzale, czyli rozerwaniu.

Odnośnie spraw organizacyjnych, zakładamy, że załadunek następuje przy pomocy Państwa personelu po uprzednim ustaleniu terminu oddania starych opon. Koszty odbioru i unieszkodliwienia odpadów ponosi przekazujący tj. posiadacz odpadów. Odpady do utylizacji i recyklingu zabieramy najczęściej pojazdami z „ruchomą podłogą”.

Współpracujemy tylko z przewoźnikami posiadającymi wszystkie zezwolenia transportowe i środowiskowe oraz zarejestrowanymi w BDO. Stare opony odbieramy wyłącznie w ilościach całosamoochodowych, gdzie masa oddawanego ładunku powinna wynosić ok. 10 ton. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest transport własny Klienta części do recyklingu oraz utylizacji.

Gdzie zgłosić odpady do przekazania?

Jeśli mają Państwo do oddania stare opony, zachęcamy do kontaktu telefonicznego. W celu przekazania zużytego ogumienia do recyklingu i utylizacji przekierowujemy również na stronę główną naszej strony internetowej, gdzie znaleźć można formularz kontaktowy.

Przypominamy, że odbiór odpadów odbywa się drogą rejestracji w systemie BDO. Konieczne jest, wobec tego wypełnienie przez podmiot oddający Karty Przekazania Odpadów. Po naszej zaś stronie stoi wystawienie oświadczenia o metodzie i miejscu, gdzie zostaną przekazane do recyklingu i zutylizowania stare, zużyte elementy kół.

bottom of page