top of page

Odbiór i utylizacja opon samochodowych

Ogumienie na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych lub długotrwałej eksploatacji prędzej czy później przestaje nadawać się do użytkowania. Zużyte opony ze względu na szereg zawartych w nich szkodliwych substancji stają się zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Konieczna jest zatem ich utylizacja lub recykling, które zdefiniowane są w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 ze zm.). 

Gdzie oddać stare opony? Powszechnym rozwiązaniem jest przekazanie zużytych opon do wulkanizatora. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma on obowiązku przyjęcia i dalszego przekazania do recyklingu. Za stworzenie systemu zbiórki zużytych opon od przedsiębiorców odpowiada w Polsce Centrum Utylizacji Opon. Z kolei za odbiór odpadów z gospodarstw domowych odpowiadają gminy, które organizują kilka razy w roku tzw. „zbiórki wielkogabarytów”, w tym zużytych opon, a ponadto są zobowiązane do powołania Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-ów, gdzie w określonych limitach każdy mieszkaniec może dostarczyć bezpłatnie stare opony samochodów osobowych. Pomocą służą również firmy pośredniczące w gospodarowaniu odpadami, takie jak Maxpol.

Odzysk odpadów – co z nich powstaje?

Największa część zużytych opon osobowych i ciężarowych jest unieszkodliwiana w oparciu o metodę tzw. odzysku energetycznego. 

Jednak z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego najbardziej pożądaną metodą utylizacji opon jest mechaniczne przetwarzanie poprzez rozdrobnienie – pełny recykling, dzięki któremu zużyte opony wracają do gospodarki pod postacią pełnowartościowych granulatów o różnych frakcjach mających zastosowanie przy produkcji elementów izolacyjnych, wykładzin, wycieraczek, a nawet nowych opon. Docelowo recykling opon z pewnością będzie dominujący nad metodą odzysku energetycznego.

Kryteria współpracy

Zużyte opony osobowe i ciężarowe muszą być całe i spełniać łącznie poniższe kryteria:

  • nie są zanieczyszczone innymi rodzajami odpadów,

  • nie posiadają wysokości większej niż 120 cm i szerokości większej niż 40 cm,

  • używane opony toczą się; tym samym w tych transportach nie odbieramy opon przeciętych i po tzw. wystrzale, czyli rozerwaniu.

 

Odnośnie spraw organizacyjnych, zakładamy, że załadunek następuje przy pomocy Państwa personelu po uprzednim ustaleniu terminu oddania starych opon. Koszty odbioru i unieszkodliwienia odpadów ponosi przekazujący tj. posiadacz odpadów. Odpady do utylizacji i recyklingu zabieramy najczęściej pojazdami z „ruchomą podłogą”.

Współpracujemy tylko z przewoźnikami posiadającymi wszystkie zezwolenia transportowe i środowiskowe oraz zarejestrowanymi w BDO. Stare opony odbieramy wyłącznie w ilościach cało samochodowych, gdzie masa oddawanego ładunku powinna wynosić ok. 10 ton. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest transport własny Klienta do miejsca recyklingu lub utylizacji. Przypominamy, że odbiór odpadów odbywa się drogą rejestracji w systemie BDO. Konieczne jest wypełnienie przez podmiot przekazujący Karty Przekazania Odpadów.

Gdzie zgłosić odpady do przekazania?

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego w zakładce kontakt lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie głównej.

bottom of page