top of page
 • 1. Czy mogę przekazać kilka sztuk zużytych opon do unieszkodliwienia?
  Opony pochodzące z gospodarstw domowych są odbierane od mieszkańców bezpłatnie przez firmy dokonujące zbiórki wielkogabarytów najczęściej dwa, trzy razy w roku. Ponadto, na terenie gminy znajdują się Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie bezpłatnie można oddać opony w ramach określonych limitów. My zajmujemy się odbiorem opon od przedsiębiorców w ilościach całotirowych (ok. 10 ton).
 • 2. Czy mogę do Państwa dostarczyć zużyte opony?
  Mając na uwadze odbiór opon z miejsc załadunku w ilościach całotirowych opony przekazujemy bezpośrednio do ostatecznych recyklerów i miejsc unieszkodliwiania. Na tę chwile nie zajmujemy się przyjmowaniem opon w siedzibie firmy ani na placu magazynowym.
 • 3. Jakie warunki muszę spełnić aby nastąpił odbiór opon?
  Wystarczy aby podmiot prowadzący działalność gospodarczą i przekazujący opony do unieszkodliwienia był wpisany do BDO (Bazy Danych o Odpadach) i posiadał zaplecze logistyczne niezbędne do załadunku ciągnika siodłowego z naczepą z "ruchomą podłogą". Utwardzony plac manewrowy umożliwiający podstawienia TIR-a, personel do załadunku (ewentualnie ładowarka lub chwytak ułatwiające załadunek) oraz wpis do BDO wyczerpuje katalog wymagań.
 • 4. Czy przekazanie opon jest bezpłatne?
  Za kompleksową obsługę polegającą na podstawieniu pojazdu, wykonaniu usługi transportowej i unieszkodliwieniu zużytych opon pobieramy od Państwa opłatę za 1 tonę odebranego odpadu. Wycena jest dokonywana indywidualnie każdym klientem z uwagi na różny rodzaj przekazywanego odpadu i odległość z miejsca załadunku do miejsca rozładunku i utylizacji opon.
 • 5. Jakie opony mogę oddać?
  Przyjmujemy wszystkie rodzaje ogumienia, niezależnie od ich stanu fizycznego, wielkości, przeznaczenia. Opony muszą być czyste i pozbawione innych odpadów (np: szkła, gruzu, ziemi, plastiku).
 • 6. Czy wystawiamy oświadczenia o miejscu i sposobie utylizacji odebranych od Państwa opon?
  Tak, na prośbę podmiotów przekazujących odpad wystawiamy oświadczenie z informacją o miejscu i sposobie unieszkodliwienia odebranych od Państwa opon.
bottom of page