top of page

Odbiór i utylizacja opon rolniczych, przemysłowych i uszkodzonych

Odbieramy opony rolnicze, od ładowarek, koparek, z wózków widłowych i wszelkie inne opony ponadnormatywne o średnicy pow. 1,2m.

w celu przekazania ich do recyklingu, przy czym opony mogą być:
 

  • przecięte,

  • uszkodzone,

  • trwale odkształcone,

  • po tzw. „wystrzale”, luzem lub w belach (sprasowane w kostki).
     

Odbieramy tylko opony czyste – pozbawione innych odpadów (np.: gruzu, plastiku, szkła).

Cena za odbiór opon przemysłowych, opon rolniczych, opon z wózków widłowych jest zawsze ustalana indywidualnie, ponieważ decydujący wpływ na jej wysokość ma ich ilość oraz odległość miejsca załadunku względem miejsca rozładunku. Interesuje nas jedynie hurtowa ilość odbieranych lub w wyjątkowych przypadkach dostarczanych opon do naszych recyklerów. 

W cenie zawarte są usługi transportu i recyklingu opon.

bottom of page